Programa "Tributo a Elton John"
18:30 - 19:30
22:00 - 23:00